Vernieuwend energieopslagsysteem voor telers

Hortipower.nl is een nieuw initiatief van KG Greenhouses en biedt een aantal vernieuwende batterijsystemen aan. De tuinbouw speelt al een belangrijke rol in de energievoorziening en met de mogelijkheid van het plaatsen van batterijsystemen kan dit verder worden uitgebreid.

Flexibiliteit op energiemarkt

De energietransitie brengt met zich mee dat de opwekking van elektriciteit van uur tot uur kan verschillen. Momenteel kunnen vraag en aanbod nog in balans worden gehouden door het op- en afregelen van gas- en kolencentrales. In de toekomst zal de opwekking van elektriciteit echter meer en meer afhangen van de hoeveelheid wind en zon op dat moment.

Hiermee is niet meer gegarandeerd dat het aanbod voldoet aan de vraag, maar kan het evenzogoed voorkomen dat het aanbod de vraag overstijgt. Het elektriciteitssysteem functioneert alleen als vraag en aanbod (invoeding en afname) gelijk zijn aan elkaar. Als invoeding en afname van elkaar afwijken zal het systeem uit balans raken.

De kunst is dus om aanbod en vraag op ieder moment met elkaar in evenwicht te brengen. Vanwege het onstabiele karakter van hernieuwbare energiebronnen is de behoefte aan flexibiliteit in het energiesysteem groot. Opslag van elektriciteit is een van de manieren om in deze behoefte te voorzien. De verwachting is dan ook dat elektriciteitsopslag de komende jaren flink gaat groeien.

Handelen op diverse markten

Door opslag van energie kunnen opwek en gebruik van elkaar worden losgekoppeld, en kan terug levering aan het net worden geoptimaliseerd door de opgeslagen energie te verkopen wanneer de prijs het hoogst is. Het energieopslagsysteem van Hortipower.nl kan ingezet worden op alle relevante energiemarkten (Day-ahead, Intraday, Onbalans) alsook de balancerende markten FCR en aFRR. De vergoedingen die hier tegenover staan zorgen voor een interessante businesscase. Daarnaast is sinds 1 januari 2022 de energiebelasting afgeschaft bij het opladen van een energieopslag gekoppeld aan het elektriciteitsnet en komt het systeem in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers.

Hortipower.nl kan in samenwerking met partners de geautomatiseerde sturing van het opslagsysteem aanbieden. Daarvoor worden nauwkeurige voorspellingen gedaan van onbalansprijzen en wordt per minuut gestuurd op deze onbalansprijzen. Door het op- en ontladen van het batterijsysteem te optimaliseren worden inkomsten gegenereerd.

Maximale uit zonproductie halen

Steeds meer daken van bedrijfsruimtes worden voorzien van zonnepanelen en inmiddels worden ook de eerste zonnepanelen op waterbassins geplaatst. Op piekuren waarbij er veel zon aanwezig is zakt de energieprijs soms zelfs tot negatieve waarden. Nu worden de zonnepanelen in een dergelijk geval automatisch uitgeschakeld, de energie die dus wel opgewekt kan worden gaat op dit moment verloren. Als er een batterijopslag aanwezig is dan kan deze energie die anders verloren zou gaan opgeslagen worden in de batterij. De kweker kan de opgeslagen energie later gebruiken om bijvoorbeeld ’s avonds de belichting aan te zetten.

Twee typen batterijen

Hortipower.nl is de exclusieve dealer van Volstora voor de nationale en internationale tuinbouw. Volstora ontwerpt en bouwt batterijsystemen in hun nieuwe fabriek in Arnhem. De energieopslagsystemen worden kant-en-klaar in een standaard containerformaat geleverd. Er is keuze tussen twee typen batterijen;

SuperTitan

Deze batterijen, die bestaan uit een combinatie van vooral op Titanium gebaseerde stoffen, hebben een levensduur van 25 jaar. De SuperTitan is uitermate geschikt om mee te handelen op de energiemarkten. De batterij kan een zeer hoog aantal cycli aan, waardoor er meerdere keren op een dag op- en ontladen kan worden, zonder dat deze in kwaliteit achteruitgaat. De belangrijkste pijlers van het opslagsysteem met SuperTitan batterijen zijn het technisch ontwerp van de constructie, het unieke koelsysteem en het controle management systeem.
Door het gebruik van Titanium als hoofdbestandsdeel, is de SuperTitan door de industrie erkend als veiligste batterij en hierdoor is het goed mogelijk om deze te verzekeren.

SuperStrata

Als goedkoper alternatief is er de Superstrata in de vorm van een nieuwe generatie lithiumfosfaatbatterij (LFP). De levensduur van de LFP-batterij is 10 jaar. Deze batterij is zeer geschikt om te gebruiken in een opslagsysteem voor uitbreiding van capaciteit, of het opslaan van eigen energieproductie uit zonnepanelen.

logo-GHM
logo-kgmdical